Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Využíván ceník zřizovatele - Městská část Praha 15.

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Aktuální ceník naleznete na webových stránkách zřizovatele

https://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/kancelar-uradu-a-tajemnika/oddeleni-pravni-a-evidenci/informace-dle-zakona-106/

 

 

Kontakt

MŠ Libkovská Libkovská 1069
Praha 10
102 00
272920757 mslibkovska@seznam.cz