Plánované akce 2021/2022

Plán bude postupně doplňován.    

Datum Název akce   Poznámka

ZÁŘÍ
 7 . 9. zahájení plavání 1. pololetí                      Odjezd v 10, 15h   
9. 9. 1. setkání s rodiči, společné hry, potřebné informace Třída "B" od 15, 30h
15. 9. 1. setkání s rodiči, společné hry, potřebné informace Třída "C" od 16, 00h
7. 9. 1. setkání s rodiči, společné hry, potřebné informace Třída "F" od 16, 00h
15. 9. 1. setkání s rodiči, společné hry, potřebné informace Třída "D" od 16, 00h
8. 9. 1. setkání s rodiči, společné hry, potřebné informace Třída "E" od 15, 30h
14. 9. 1. setkání s rodiči, společné hry, potřebné informace Třída "A" od 16, 00h
17. 9. Toulcův dvůr - program environmentální výchovy "Zahrada plná života"  Třída "D" 
od 9, 30h
22. 9. divadlo Damdam "Žabí příběhy" podle knížky Kvak a Žbluňk  Třídy A, C, F  -
od 9, 30h
Třídy B, D, E -
od 10, 30h
30. 9. Toulcův dvůr - program environmentální výchovy "Zahrada plná života"   Třída "E" 
 od 9, 00h

ŘÍJEN
4. 10. Toulcův dvůr - program environmentální výchovy "Stateček s domácími zvířátky"   Třída "A"
od 9, 30h
6. 10. celodenní výlet pro celou školku Pěnkavův dvůr Takonín, hraná pohádka "Cesta pohádkovou říší", prohlídka sezónní expozice život na statku s programem a živými domácími zvířaty. Doprava autobusem, jídlo na celý den zajištěno Odjezd 9, 30h, návrat  15,00 - 16, 00
13.10. populárně naučný program "Povídání se zvířátky", téma - Zvířata v ZOO Třída C, F -
9, 30 - 10, 10h   
Třída D, E -
10, 15 - 10, 50h
Třída A, B -
11, 00 - 11, 40h
20.10. Bubnování - interaktivní hudebně relaxační program  Třída C, F -
9, 15 - 10, 00h   
Třída D, E -
10, 00 - 10, 45h

Třída A, B - 
10, 45 - 11, 30h
27.10. podzimní hudební pohádka "Nashledanou, ptáčci" Třídy A, B, C - od 9, 30h
Třídy D, E, F -
od 10, 30h

LISTOPAD
1. 11. Fotograf - portréty jednotlivých dětí   od 10 h
3.11.  "Šifra Mistra Brailla" - program pro děti o životě nevidomých a slabozrakých (ukázka práce vodícího psa, prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, simulace zrakových vad a orientace v prostoru, čtení v Braillově písmu  Třída A, B 
9, 30 - 10, 15h  
Třída C, F 
10, 20 - 11, 05h
4. 11. "Šifra Mistra Brailla" - program pro děti o životě nevidomých a slabozrakých (ukázka práce vodícího psa, prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, simulace zrakových vad a orientace v prostoru, čtení v Braillově písmu  Třída D, E 
9, 30 - 10, 15h
10.11. Divadlo "Kubko" - loutková pohádka "Zvířátka a loupežníci"  Třída A, B, C
9, 30 - 10, 20h 
Třída F, D, E 
10, 30 - 11, 20h

PROSINEC
     

LEDEN
7. 1.  zahájení lekcí bruslení na zimním stadionu Škoda Icering  
12. 1

mobilní planetárium - "Pohádka o vesmíru"

Třída: A - 8, 30 - 9, 00 hod Třída: B - 9, 00 - 9, 30 hod Třída: C - 9, 30 - 10, 00 hod Třída: D - 10, 00 - 10, 30 hod Třída: E - 10, 30 - 11, 00 hod Třída: F - 11, 00 - 11, 30 hod

ÚNOR
     

BŘEZEN
 
     

DUBEN
     

KVĚTEN
     

ČERVEN
     

Akce a jejich termíny jsou pouze předběžné. 

 

Kontakt

MŠ Libkovská Libkovská 1069
Praha 10
102 00
272920757 mslibkovska@seznam.cz