Prázdninový provoz 2020

 

Aktualizovaný PRÁZDNINOVÝ PROVOZ v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 15 v roce 2020

 

Vážení rodiče,

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15

budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy

(pouze pro své kmenové děti):

 

Mateřské školy

Termín prázdninového provozu

MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472

                            1. 7. – 17. 7. 2020

MŠ Trhanovské náměstí + MŠ Boloňská

                          13. 7. – 31. 7. 2020

MŠ Libkovská + MŠ Parmská 389

                          27. 7. –   14. 8. 2020

MŠ Horolezecká + MŠ Slunečnice

                          3. 8. – 21. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřské školy budou v jednotlivých termínech prázdninového provozu přijímat z kapacitních důvodů pouze své kmenové děti.

V termínu od 24.8. do 31.8.2020 bude ve všech mateřských školách ZAVŘENO.

 

Odbor školství, kultury a zdravotnictví

 

 

Během prázdninových měsíců jsou realizovány práce na vnitřních i vnějších

úpravách  objektů mateřských škol. Provoz i kapacita MŠ jsou omezeny. Prázdninová docházka je určena pouze pro nejnaléhavější případy.

Děti si také potřebují od školy odpočinout. Umožněte jim letní čas strávit s rodiči,

prarodiči a širší rodinou, s přáteli. Pokud vám to vaše situace dovolí, využijte prázdniny a dovolenou k nezapomenutelným společným zážitkům.

 

Pokud potřebujete zajisti prázdninový pobyt v MŠ (zaměstnání, rodinná situace apod.) využijte termín naší školy (27. 7. - 7. 8. 2020), která je pro vaše dítě kmenová.

 

 

Informace k přihlášení:

 

Ve třídách u p. učitelek budou od února seznamy k přihlášení, pro kmenové děti není potřeba jiný zápis. Poslední možnost přihlášení je 15.5.2020.

Informace k platbě a provozu dostanou rodiče přihlášených dětí ve třídě.

V případě nejasností se obracejte na své paní učitelky nebo na ředitelku školy.

 

 

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu

Přijetí dětí se řídí kapacitou konkrétní mateřské školy. Přijímají se pouze děti zapsané v mateřských školách MČ Praha 15.

Děti, které mají přiděleného asistenta pedagoga, se přijímají po individuální dohodě.

Ředitelky posuzují odůvodněnost prázdninové docházky individuálně. V případě objektivní potřeby umístit dítě na prázdninový provoz do jiné mateřské školy rodič osloví p. ředitelku své kmenové školy a ta individuálně posoudí žádost a případně předá ředitelce jiné MŠ. Přijetí dítěte je po dohodě s rodiči a zohledňují se individuální potřeby předškolního vzdělávání a rodinná situace dítěte.

 

  1. Kmenové děti zapsané do 31.8.daného roku v naší MŠ (nikoliv děti přijaté od 1.9.2020), které ze závažných důvodů potřebují prázdninovou docházku.

 

  1. Děti docházející v daném školním roce do mateřské školy v MČ Praha 15, které doporučila k docházce ředitelka jejich spádové školy. Děti z jiných mateřských škol se přijímají, v případě volné kapacity, podle věku od nejstarších po nejmladší.
     

 

 

 

Projednáno se zřizovatelem MČ Praha 15.

 

 

 

 

V Praze dne 6.2. 2020              

                    Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy

 

 

 

Kontakt

MŠ Libkovská Libkovská 1069
Praha 10
102 00
272920757 mslibkovska@seznam.cz