V měsíci prosinci dojde ke snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání

04.11.2021 17:19

 Vážení rodiče, 

v měsíci prosinci dojde ke snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání, protože bude přes vánoce přerušen provoz více než 5 dní. 

Výše školného bude v prosinci 510 Kč. Žádáme rodiče, aby ve své bance jednorázově upravili výši platby. 

Děkujeme.

Kontakt

MŠ Libkovská Libkovská 1069
Praha 10
102 00
272920757 mslibkovska@seznam.cz