Dokumenty zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup)
 
 
 

 

Kontakt

MŠ Libkovská Libkovská 1069
Praha 10
102 00
272920757 mslibkovska@seznam.cz