Organizační struktura

Sídlištní mateřská škola je pavilónového typu, disponuje šesti třídami pro 160dětí, dvě třídy jsou dislokovaném pracovišti v ul. Tesaříkova 1027, Praha 10. Škola má vlastní školní kuchyň, využívá vlastní zahradu.

Provoz mateřské školy je od 7, 00 - 17, 00 hod.

 

Kontakt

MŠ Libkovská Libkovská 1069
Praha 10
102 00
272920757 mslibkovska@seznam.cz